top of page
WAT MAAKT DE JOSEPHSCHOOL BIJZONDER
 

Thematisch onderwijs

De Josephschool wil kinderen inspireren. In de ochtend volgen leerlingen de basisvakken lezen, schrijven, taal en rekenen. ‘s Middags bieden we het onderwijs thematisch aan. Dat wil zeggen dat we vakgebieden waar mogelijk combineren en ze in een breder perspectief plaatsen. Kinderen zijn dan niet gericht bezig met geschiedenis of aardrijkskunde, maar met een onderwerp dat aan die vakken te verbinden is. Bijvoorbeeld water: de kinderen onderzoeken wat water is, hoe de waterkringloop werkt, ze lezen over de Watersnoodramp, vinden uit wat een waterzuiveringsinstallatie doet en bezoeken de Waterleidingduinen. 

 

Voor het thematisch onderwijs gebruiken we de methoden als bronnenboeken en nemen we de kerndoelen als uitgangspunt. Aangevuld met de eigen inbreng van onze leerkrachten bieden we de leerstof op een aansprekende manier aan. Door de thema’s voelen leerlingen zich meer uitgedaagd in hun creativiteit en denkkracht. Voor veel kinderen maakt dat de schooldag leuker. 

Bovendien onthouden ze beter wat ze leren.

 

bottom of page