top of page
KENNISMAKEN: WAAR STAAT DE JOSEPHSCHOOL VOOR?
 
Visie

De Josephschool is een katholieke basisschool in het hart van Bloemendaal. Inspirerend onderwijs in een veilige omgeving staat centraal in alles wat op onze school gebeurt. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich volop kunnen ontplooien met hun eigen talenten. Daarvoor is een plek nodig waar ze zich vertrouwd voelen en waar iedereen elkaar kent. We besteden veel aandacht aan wat onze school haar herkenbare identiteit geeft. Dat is wat leerlingen en hun ouders aan De Josephschool bindt. Op deze website ziet u allerlei activiteiten en projecten die passen bij wat ook wel ‘het Josephschoolgevoel’ heet. Daarin draait het steevast om:

 

Balans

De Josephschool streeft naar balans tussen de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. We willen ieder kind uitdagen en onderwijs aanbieden dat het beste bij hem of haar past. Voor de cognitieve ontwikkeling gebruiken we het CITO leerlingvolgsysteem. Via de Sociale Competenties Observatie Lijst (SCOL) volgen we de sociale ontwikkeling van kinderen. Waar nodig begeleiden we hen op één of beide terreinen. Leren gaat nog beter als je de uitdaging krijgt die bij je past en jij je eigen plek hebt in de groep. Dat stimuleren we bijvoorbeeld met de Maatklas, aula-ochtenden en creatieve ateliers.

 

Saamhorigheid

Op De Josephschool mag ieder kind zichzelf zijn. Dat betekent dat je respect hebt voor anderen, en zij voor jou. Jongere en oudere leerlingen werken en spelen op verschillende manieren samen. Zo lezen kinderen uit hogere klassen voor aan jongere kinderen, dit zogenoemde tutorlezen bevordert het onderlinge contact. Verder spannen veel ouders en anderen in onze omgeving zich met enthousiasme in voor de school, bijvoorbeeld tijdens de Josephdag, in het bestuur en tijdens uitjes en excursies.

Kwaliteit

Goed onderwijs vraagt om gemotiveerde, capabele leerkrachten. De Josephschool heeft een enthousiast team dat kinderen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen. Samen werken we voortdurend aan verdere verbetering van ons onderwijs met aansprekende methodes en moderne middelen, zoals Chromebooks.

 

In de schoolgids leest u meer over onze onderwijsvisie.

Wat maakt De Josephschool bijzonder?

bottom of page