top of page
DE JOSEPHSCHOOL
De Josephschool, een plek waar kinderen tot bloei kunnen komen.
De Josephschool is een katholieke school. Ons onderwijs is gebaseerd op christelijke waarden die te herkennen zijn in de Nederlandse samenleving. Wij hebben een brede levensbeschouwelijke visie die wij uitdragen door onze leerlingen op een uitnodigende wijze kennis te laten maken met andere levensovertuigingen. 
             Vanuit verwondering...
Vanuit de verwondering waarmee kinderen de wereld om zich heen aanschouwen, geven wij inhoud aan ons onderwijs. De onderzoekende en nieuwsgierige houding vormt de basis van de totale ontwikkeling. Onze leerkrachten werken daarom vanuit rijke en interessante thema's, met veel ruimte voor kunst- en cultuuronderwijs, waarbinnen de kinderen hun talenten en vaardigheden kunnen ontdekken.
             Respectvol en met elkaar...
We helpen de leerlingen te ervaren wat hen uniek maakt, waarin ze zich onderscheiden. Tegelijkertijd wordt er op onze school veel samengewerkt. Zo kunnen onze leerlingen overeenkomsten en verschillen met anderen ontdekken en proberen ze elkaar van passende feedback te voorzien. Jong en oud leren op een respectvolle manier van en met elkaar, wat zorgt voor waardering en erkenning.
              Groeien en bloeien op de Josephschool...
Op de Josephschool geloven we erin dat kinderen zich sterker ontwikkelen wanneer ze de regie over hun eigen leerproces hebben. Dit gaat beter als zij gemotiveerd en betrokken zijn en als zij zelf de zin van het leren zien. Hierbij gaan wij uit van de 'groeimindset'. De leerkrachten hebben hierin een begeleidende rol. Door thematisch te werken bieden we de leerlingen de ruimte om op een creatieve manier de wereld om zich heen te verkennen, zelf initiatieven te nemen en betekenis te geven aan de activiteiten. Bij de jongste leerlingen staat het spel centraal. Bij de oudere leerlingen ligt de nadruk op onderzoek en leervaardigheden.
John Dewey (1859-1952): 'Leren is een sociaal proces. Leren is groei. Leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf.'

 

bottom of page