top of page
VEELGESTELDE VRAGEN
 

1. Heeft De Josephschool een continurooster?

De kinderen van De Josephschool lunchen tussen de middag thuis of ze blijven over. Sommige scholen in de omgeving zijn overgestapt op een continurooster, wij geven ouders graag de keuzevrijheid om hun kind al dan niet te laten overblijven. Zowel onder ouders als leerkrachten is een meerderheid het vooralsnog met dit standpunt eens. We volgen de ontwikkelingen met grote belangstelling en zorgen dat we voorbereid zijn als veel scholen in de regio overstappen op andere schooltijden.

 

2. Hoe zijn de overblijf en naschoolse opvang geregeld?

De lunch duurt van 12.00 tot 13.15 uur. Op alle dagen behalve woensdag zijn betaalde vrijwilligers en twee pedagogisch medewerkers op school die in de klas met de kinderen een broodje eten. Daarna gaan de kinderen onder hun begeleiding naar buiten. Voor de naschoolse opvang hebben wij een overeenkomst met kinderopvang-organisatie Les Petits. De kinderen blijven na schooltijd op school. Les Petits vangt hen op in een eigen ruimte in de school, buiten spelen gebeurt op het schoolplein.

 

3. Hoe hebben ouders invloed op het beleid van de school?

Met vragen of opmerkingen kunt u allereerst terecht bij de leerkracht van uw kind. Via een mailtje of telefoontje is een afspraak voor na schooltijd zo gemaakt. Komt u er met de leerkracht niet uit, of wilt u een onderwerp bespreken dat de hele school aangaat, neem dan contact op met de directeur en/of de MR. Een bijzondere vorm van ouderinvloed is het schoolbestuur. Dat bestaat namelijk volledig uit ouders die een kind op De Josephschool hebben (gehad). Verder is er jaarlijks een bestuursinformatieavond voor alle ouders. Daarin geven de directeur en het bestuur uitleg over de speerpunten voor dat schooljaar en over de resultaten van de voorgaande periode.

 

4. Hoe krijgt de katholieke identiteit van De Josephschool vorm?

Het antwoord op deze vraag leest u bij identiteit. 

 

5. Wanneer krijgen ouders voor hun kind het advies voor de middelbare school?

In groep 7 geeft de leerkracht een eerste indicatie van het advies. Tijdens het eerste rapportgesprek in groep 8 volgt een voorlopig advies op basis van de ervaringen van de leerkrachten met uw kind in de voorgaande jaren, de uitslag van de NIO-toets en het leerlingvolgsysteem. Tijdens het tweede rapportgesprek in februari krijgt u het bindende schooladvies. Hiervoor tellen alle eerder genoemde resultaten mee, plus de uitkomst van de laatste Citotoets.

 

bottom of page