top of page
ORGANISATIE - MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)
 

De MR bewaakt op een positief-kritische manier de kwaliteit van het onderwijs van De Josephschool, in de breedste zin van het woord. De MR richt zich op het monitoren van het gekozen beleid op het gebied van onder meer:

  • kwaliteit/vernieuwing van het onderwijs

  • leefklimaat van het kind binnen De Josephschool

  • personeelsbeleid

  • huisvesting

  • financiën

De formele uitvoering van deze taak gebeurt volgens wettelijke regels, op basis van advies- of instemmingsrecht (afhankelijk van het onderwerp).

 

MR-overleg

De huidige MR bestaat uit vijf leden: twee leerkrachten en drie ouders.

Zij komen ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. De MR-vergaderingen

zijn (deels) openbaar voor ouders en leerkrachten van de school.

bottom of page