top of page
ORGANISATIE - BESTUUR
 

De Josephschool heeft een ouderbestuur, bestaande uit vijf leden. Deze ouders hebben allemaal een kind op onze school (gehad) en zijn gevraagd vanwege hun specifieke expertise. Het ene bestuurslid heeft bijvoorbeeld een onderwijsachtergrond, een ander is financieel, technisch of juridisch deskundig.

 

Taken

Tot de taken van het bestuur behoren onder meer het bewaken van de onderwijskwaliteit en identiteit van de school, controle op de financiën en P&O beleid. In de praktijk betekent dat bijvoorbeeld dat het bestuur mee-denkt over de visie van de school op onderwijs en de vertaling daarvan naar de lessen in de klas. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, het bestuur staat ‘op afstand’. Het oordeelt niet over individuele zaken rond leerlingen, wel over onderwerpen die de hele school aangaan, zoals de aanpak van pesten, een verbouwing of het vernieuwen van onderwijsmethodes.

 

Ouderbestuur

Het voordeel van een ouderbestuur is dat er mensen in zitten uit het bedrijfsleven en andere overheidssectoren dan het onderwijs. Zij kijken met de frisse blik van een betrokken buitenstaander naar de school.

Mike Tax

Priscilla Oud-Deinum

Barry van Leeuwen

Annemarie Reynolds

 
bottom of page