top of page
WAT MAAKT DE JOSEPHSCHOOL BIJZONDER
 

Lessen op de iPad in groep 1 t/m 8

De Josephschool wil kinderen in aanraking brengen met onderwijsvernieuwingen. Leerlingen in groep 7 en 8 hebben een ‘eigen’ iPad van school. Ze gebruiken de tablet bijvoorbeeld voor Engelse les, om huiswerk of een werkstuk te maken en om informatie te zoeken voor een spreekbeurt. Ook voor jongere kinderen bestaan allerlei educatieve apps die oefenen uitdagend maken. Denk bijvoor-beeld aan: leren klok kijken, tafels en breuken repeteren of het maken van filmpjes, foto’s en verhalen voor een creatief atelier. De jongere kinderen gebruiken hiervoor een aantal uren per week de tablets van groep 7 en 8.

 

Overigens blijft de iPad in de klas wat ons betreft een middel om een leerdoel te halen en is leren via een tablet geen doel op zich.

bottom of page