top of page

Lessen op Chromebooks in groep 1 t/m 8

De Josephschool wil kinderen in aanraking brengen met onderwijs-vernieuwingen. Leerlingen in groep 7 en 8 hebben een ‘eigen’ Chromebook van school. Ze gebruiken de Chromebook bijvoorbeeld voor Engelse les, om huiswerk of een werkstuk te maken en om informatie te zoeken voor een spreekbeurt.

 

Ook voor jongere kinderen bestaan allerlei educatieve apps die oefenen uitdagend maken. Denk bijvoorbeeld aan: leren klok kijken, tafels en breuken repeteren of het maken van filmpjes, foto’s en verhalen voor een creatief atelier. De jongere kinderen gebruiken hiervoor een aantal uren per week gedeelde Chromebooks en iPads . Overigens blijfven Chromebooks in de klas wat ons betreft een middel om een leerdoel te halen en is leren via een laptop of tablet geen doel op zich.

 

Lessen Engels in groep 1 t/m 8

De Josephschool besteedt veel aandacht aan het verrijken van kennis bij kinderen. Daar hoort in onze visie bij dat ze Engels leren. Jongere kinderen nemen een nieuwe taal makkelijk op, daarom beginnen we er al mee bij de kleuters. In de jongste groepen kijken kinderen bijvoorbeeld een Engelstalige filmpje om eenvoudige woorden te leren. In groep 3 en 4 maken ze bepaalde opdrachten in het Engels en in groep 5 en 6 hebben ze voor het eerst een Engels werkboek. Kinderen gaan dan ook interactiever om met de taal, bijvoorbeeld via onderlinge dialoogjes. In groep 7 en 8 houden leerlingen een Engels portfolio bij voor een cijfer. De inhoud van de Engelse lessen sluit aan bij de thema’s die de leerkrachten in de klas behandelen. Zo snijdt het mes aan twee kanten: een taal leren gaat samen met verdieping in een onderwerp. 

 

Middelbare weken

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel kinderen een ingrijpende stap. Ze moeten wennen aan een nieuwe klas, het gesjouw met boeken, dagelijks huiswerk, de wisseling van docenten, langer weg zijn van huis. Meestal duurt het een paar maanden voordat ze hun draai vinden. Om de overstap te versoepelen, bereiden we achtstegroepers voor op het dagritme van het vervolgonderwijs. Na de kerstvakantie volgt groep 8 twee weken les zoals op de middelbare school. Dat betekent dat de leerlingen al hun boeken mee naar huis nemen. Ze krijgen iedere dag huiswerk en na elk lesuur gaat de bel volgens het speciaal voor die weken samengestelde lesrooster. De leerlingen volgen dan bijvoorbeeld het vak Biologie in plaats van Natuur.

bottom of page